Inleiding

Deze overdenking schreef ik voor het slotweekend van een Jeugdkerk in Ermelo.
Dit was een groep van zo’n 20-25 jongeren in de leeftijd van 13 tot 19 jaar.
mijn overdenking was het laatste van drie inhoudelijke momenten in dit weekend over Goed & Fout.

Vrijdag hadden de jongeren hun “foute dingen”, waar ze niet trots op waren aan de voet van een kruis verbrand.
Op zaterdag hebben we naar een preek van Nick Vujicic gekeken en onze “goede dingen” mogen belichten.
En op zondag hield ik de volgende overdenking:

Lucas 19:1-10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een Vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

-Overdenking-

Wie van jullie hier kent Harry Potter?Felix de Phoenix
Voor diegene die de boeken niet gelezen hebben of de films niet hebben gezien, echt een aanrader..
Er is één personage vanuit de boeken en films welke ik er even uit wil pakken.
Dat is namelijk Feliks, een magische vogel, ook wel Phoenix genoemd, die toebehoort aan het schoolhoofd, Perkamentus van de school waar Harry naar toe gaat
Deze vogel gaat aan het eind van zijn leven niet dood maar herrijst uit zijn as. En terwijl hij als grote vogel heel mooi is, als hij net weer herboren wordt is hij rimpelig en zeker niet erg aantrekkelijk.

Ik moest hier aan denken toen ik nadacht over de voorbereiding van vanochtend, en dit weekend. Want het proces van het overlijden van Feliks en het weer mogen opstaan in een nieuw leven is iets wat jullie dit weekend in het klein gedaan hebben.
Afgelopen vrijdag hebben jullie gebeurtenissen, eigenschappen, gedachtegangen opgeschreven waar jullie niet trots op waren. Jullie hebben het bij Jezus mogen brengen en het daar in het vuur mogen gooien, het achter mogen laten.

Ik weet niet of jullie het al gezien hebben maar niet alles is verdwenen. Er is wat as, wat smeulend houtskool achter gebleven. Het zijn niet meer de enveloppen die jullie er in hebben gegooid, niet meer de pijn of schaamte die jullie daar hebben gebracht maar een onherkenbaar overblijfsel.
Gisteren hebben we gehoord van Nick (Vujicic red.) over genade. Dat we, uit zijn genade mogen leven. Dat we opnieuw mogen leren van de fouten die we gemaakt hebben. Maar ook, en bovenal, dat we mogen kijken naar die momenten, die eigenschappen die God ons geeft. Die dingen waar je trots op mag zijn. En jullie zijn trots op jezelf, deze bak met vlaggetjes bevestigd dat. De vlaggetjes zijn niet aangetast door vuur of door weer of wind, ze zijn nog even kleurrijk als dat ze gisteren waren.

En nu. We hebben net het verhaal van Zacheüs gelezen. Ik stel me zo voor dat als je de Zacheüs die we in de eerste verzen leren kennen hier afgelopen vrijdag heel wat enveloppen in het vuur zou hebben gegooid. Hij had geen vrienden, hij had veel te veel geld, en dan was hij ook nog eens klein van stuk. Nee, Zacheüs had niet veel waar hij echt trots op was. Hij stelde misschien heel wat voor naar de buitenwereld, maar diep van binnen was hij leeg. Maar Zacheüs mocht het bij Jezus neer leggen, sterker nog: Jezus komt bij hem binnen. Gaat aan zijn tafel eten en overnacht in zijn kamer.

En is dan alles in een keer goed? Nee, Zacheüs heeft nog steeds heel veel geld waar hij niet eerlijk aan gekomen is. De mensen spreken er schande van dat Jezus bij die zondaar binnen gaat. Maar: in Zacheüs is er een verandering gaande. De helft van het geld wat hij heeft schenkt hij aan de armen, en als hij iemand te veel had gevraagd dan zou hij dat die persoon viervoudig terugbetalen. De eigendommen en schaamtevolle momenten die Zacheüs bij Jezus heeft mogen brengen kan en mag en gaat hij nu ten goede inzetten voor het koninkrijk van God, Zacheüs heeft er van geleerd.

En dat mogen wij ook doen. Zoals ik al zei is er nog steeds iets overgebleven van afgelopen vrijdag. Niet meer herkenbaar maar nog wel aanwezig in ons leven. We mogen er van leren, we mogen opnieuw beginnen en de leermomenten inzetten in je eigen omgeving, thuis, op school, je vriendengroep, zometeen op vakantie. Je mag opnieuw beginnen en er iets moois van maken.
En sommigen van jullie zullen zeggen, maar Robert, ik maak elke dag, elke week de dingen mee die ik vrijdag in het vuur heb gegooid. Moet ik dan wachten op het volgende slotweekend of christelijk evenement om die dingen op te schrijven en bij Jezus te brengen? Nee, dat hoeft niet. Jezus zelf heeft ons geleerd dat we elke dag bij hem mogen komen, op elk moment van de dag. Een moment op de dag waarop je even stil staat, voor God op je knieën mag gaan je handen vouwt en zegt: lieve Heer, sorry maar ik heb er verdorie weer een verschrikkelijke puinhoop van gemaakt. En ik kan er niet zonder u uitkomen Heer, help mij!

En weet je wat God dan zegt? Het is je vergeven, je mag overnieuw beginnen. En is die ruzie met je ouders, die vechtpartij met vrienden, of dat geroddel over die bijzondere klasgenoot dan weg? Nee, het is niet vergeten, maar je mag er van leren.
We mogen het nu ook doen, uit de as van wat we vrijdag verbrand hebben mogen we iets moois gaan maken. Er is voor iedereen een wit papier en je mag een stukje houtskool uit de schaal pakken en een tekening maken of een tekst opschrijven. Je eigen creatieve geest laten werken om er iets moois van te maken. Want je mag het dan bij God neer hebben gelegd, je moet er wel zelf mee aan de slag, je hebt het zelf in de hand om er iets van te leren.

Wie wil er eerst?


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder