Inleiding:

deze overdenking hield ik voor mijn klas 1stejaars studenten GPW en GL aan het Windesheim te Zwolle. een diverse groep met verschillende views op geloof en leven.

de opdracht was om een bijbeltekst, in mijn geval Jeremia 28, te exegetiseren en aan de hand daarvan een overdenking te schrijven.

Bijbeltekst: Jeremia 28.

1 In datzelfde jaar, in de vijfde maand van het vierde regeringsjaar van koning Sedekia van Juda zei de profeet Chananja uit Gibeon, de zoon van Azzur, in de tempel van de HEER ten overstaan van de priesters en alle andere aanwezigen tegen mij: 2 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik ga het juk van de koning van Babylonië breken. 3 Binnen twee jaar zal ik alle kostbaarheden uit de tempel van de HEER, die koning Nebukadnessar heeft meegevoerd naar Babel, naar Jeruzalem terugbrengen. 4 Ik zal ook koning Jechonja, de zoon van Jojakim, en alle ballingen uit Juda die naar Babel zijn gevoerd, naar Jeruzalem terugbrengen – spreekt de HEER. Want ik ga het juk van de koning van Babylonië breken’ 5 Toen antwoordde de profeet Jeremia de profeet Chananja ten overstaan van de priesters en alle anderen die in de tempel van de HEER aanwezig waren: 6 ‘Ja! Laat de HEER dat doen. Hopelijk laat hij jouw profetie uitkomen en brengt hij al het tempelgerei en alle ballingen uit Babylonië naar deze stad terug. 7 Maar luister nu naar wat ik jou en alle anderen te zeggen heb. 8 Sinds mensenheugenis hebben de profeten die vóór jou en mij hebben geleefd tegen veel landen en machtige koninkrijken niets dan oorlogen, onheil en pest geprofeteerd. 9 Van een profeet die voorspoed en vrede profeteert, weten we pas dat hij inderdaad door de HEER gezonden is als zijn woorden uitkomen.’ 10 Chananja nam toen het juk van Jeremia’s nek, brak het in stukken 11 en zei ten overstaan van allen die daar waren: ‘Dit zegt de HEER: Zo zal ik binnen twee jaar het juk van koning Nebukadnessar van Babylonië van alle volken afnemen en in stukken breken.’ Hierop verliet Jeremia de tempel.

 12 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Jeremia: 13 ‘Ga naar Chananja en zeg hem: dit zegt de HEER: je hebt een houten juk in stukken gebroken en het door een ijzeren juk vervangen. 14 Want dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: ik leg alle volken een ijzeren juk op, waarmee ze koning Nebukadnessar van Babylonië moeten dienen. Zelfs de wilde dieren onderwerp ik aan hem.’ 15 De profeet Jeremia zei toen tegen de profeet Chananja: ‘luister goed, Chananja! Jij bent niet door de HEER gezonden. Je hebt bij het volk valse hoop gewekt. 16 Daarom – dit zegt de HEER: ik zal je alsnog zenden, ik zend je weg van de aarde. Je zult nog dit jaar sterven, want met je profetieën heb je het volk opgezet tegen de HEER.’ 17 en de profeet Chananja stierf nog datzelfde jaar, in de zevende maand.

Overdenking:

“Angst is makkelijker dan hoop.” Kopte het ND afgelopen vrijdag boven een artikel over de politieke toekomst van ons land. De boodschap van twee jonge, frisse politici werden onder de loep genomen. Niet omdat ze, zoals zovele politici, angst zaaien over de vluchtelingenstroom, Europa, oorlog of crisis. Nee de heren Klaver van GroenLinks en Segers van de ChristenUnie brengen een boodschap van hoop, dwars tegen de gevestigde orde in, dwars tegen de veelgehoorde politieke praatjes in.

Gevestigde politici zoals Wilders, Le Pen, Farage, Tsipras maar ook Donald Trump in Amerika regeren door de angst in de samenleving. De verhalen van de vorige eeuw over een open, rijk, economisch hoogstaand Europa of westerse samenleving hebben plaats gemaakt voor een wereld in chaos en wanorde. Een wereld waarin oorlog en criminele praktijken het nieuws domineren.
Nee, deze twee nieuwe politici hebben zichzelf opgelegd een verrekt moeilijke boodschap te gaan vertellen. Des te meer ook omdat uit onderzoek blijkt dat ons brein zo werkt dat minstens 90% van onze beslissingen genomen worden op basis van het associatieve en emotionele systeem in ons brein.
De emotie die nu heerst bij het merendeel van het volk in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, is angst. Angst voor wat er komt of al gebeurt in opvangcentra voor vluchtelingen.

Nee, dan Jeremia. We hebben net gelezen hoe twee profeten, bekende mannen van god voor het volk, lijnrecht tegenover elkaar staan. Beiden beweren ze, voor de ogen van het volk, dat God het volk hulp zal bieden. Het volk Israël ligt in een grote crisis. Bij de al weg gevoerde ballingen naar Babel zaten zo goed als iedereen van het koninklijk hof. Is er veel Goud en zilver uit de tempel meegenomen en waren ook de timmerlieden en smeden uit het land weggevoerd. De koning die nu over Israël regeerde was aangesteld vanuit Babel, ver weg en de gewone man had weinig meer te doen en zeggen. Laat staan dat ze wisten naar wie ze moesten gaan voor hulp.
Het volk leeft in angst en wanorde en zelfs de twee mannen van God zijn het niet met elkaar eens, wat moeten we nu geloven? Nou om eerlijk te zijn geloofde het volk niet zo heel veel meer van hun God. Het religieuze aspect van hun leven was van God los. Ondanks dat Jeremia verbonden was aan het hof als adviseur was hij niet geliefd, althans zijn boodschap was niet geliefd. Hij moest boodschappen doorgeven die linea recta ingingen tegen wat de koning of het volk wilde of op hoopte. En uitgerekend die man, gepokt en gemazeld in en door het politieke systeem komt oog in oog te staan met een in naam profeet die Gods woorden verdraait. Hij zegt dat God alle ballingen binnen twee jaar laat terug keren naar Jeruzalem, tezamen met alle schatten uit de tempel. Super mooi verhaal natuurlijk, eindelijk zal die heidense overheerser ten onder gaan en Israël weer herrijzen uit het dieptepunt waarin ze zich bevindt. Eindelijk zal God Zijn volk weer bijstaan.

Chananja gaat zelfs zo ver in zijn overtuiging dat hij het houten juk wat Jeremia draagt breekt en als voorbeeld stelt voor de koning Nebukadnezar. En wat doet Jeremia? Hij loopt weg. De man van God loopt weg. Stel dat ik nu weg zou lopen… dan zouden jullie achterblijven zonder clou van het verhaal. Zonder een daadwerkelijke boodschap waar je misschien iets mee kan. Jullie zouden allemaal even niet meer weten wat je moet. Net zoals het volk wat in de tempel bijeen vergaderd was. Ze moesten wachten op wat er ging gebeuren. Als Chananja gelijk zou hebben zou alles over 2 jaar weer goed zijn. Maar als dat het niet was dan had Jeremia gelijk gekregen. Maar zolang hoefden ze niet te wachten. Binnen 3 maanden wandelde Chananja niet meer op aarde rond en werd duidelijk dat God uiteindelijk achter de ware profeet ging staan.

Wat een fucked up bijbelgedeelte eigenlijk…
Degene met een positief wereldbeeld wordt door God de dood in gejaagd en de profeet die hel en verdoemenis verkondigd wordt verheven tot de ware man van God. Wat moeten wij hier anno 2016 nou nog mee? Ik heb lang nagedacht over wat nou eigenlijk de boodschap voor ons is. Wat moeten we nou met zo’n verhaal. Als iemand het weet mag die het zeggen.

Niemand?

Ik heb een poging gedaan om een link te maken tussen de tekst en wat wij er vandaag de dag aan hebben. Ik wil me hierbij niet richten op het feit dat Chananja tegen de het volk van God een verkeerde boodschap meebrengt. Ook niet over de kortzichtigheid van God om Chananja geen tweede keus te geven.
Ik wil niet ingaan op het weglopen van Jeremia. Ik wil me richten op een uitspraak van Jeremia. namenlijk:

7 Maar luister nu naar wat ik jou en alle anderen te zeggen heb. 8 Sinds mensenheugenis hebben de profeten die vóór jou en mij hebben geleefd tegen veel landen en machtige koninkrijken niets dan oorlogen, onheil en pest geprofeteerd. 9 Van een profeet die voorspoed en vrede profeteert, weten we pas dat hij inderdaad door de HEER gezonden is als zijn woorden uitkomen.’

Profeten van God hebben altijd tegen de gevestigde orde in moeten preken. Elke keer weer was het oorlog of ziekte, maar zelden dat God een positieve profetie laat doen. En als deze dan gebeurt dan is die weggelegd voor profetieën over Jezus of de eindtijd. Maar in onze tijd is het juist andersom. Woorden van oorlog, ziekte, natuurgeweld of een schietpartij in een Amerikaanse bar komen elk moment van de dag op ons af. Hoop en vrede zijn ver te zoeken.

Wij als GPWers en GLers krijgen zo te maken met mensen die zelfmoordneigingen hebben, kinderen die gepest worden, tieners die hun eigen jonge lichaam snapchattend te kijk zetten. We krijgen te maken met generaties die opgroeien met het liefdesbeeld zoals getoond in de Pornofilms. Generaties die vastzitten aan hun telefoon. Generaties die geleefd worden door Facebook, Instagram, het nieuws noem maar op. de 24/7 mentaliteit van bereikbaar moeten zijn.

Tussen die mensen, die toekomst van de kerk en ons land mogen wij het gaan hebben over een God die voor velen al generaties lang dood is. Die al die dingen in het nieuws niet kunnen rijmen met de liefdevolle vader die de kerk preekt.

Juist in die generatie, in ons werkgebied, zijn wij keihard nodig. We hebben net als Klaver en Segers een boodschap die ingaat tegen alles wat mensen om zich heen zien. Net als Jeremia, Jezus, Luther, Mandela hebben wij een boodschap die ingaat tegen de gevestigde orde. Een boodschap van rust in een economie die door raast. Een boodschap van oprechte liefde tegen een verhaal van snelle bevrediging. Wij hebben een schouder te bieden waarop iemand uit kan huilen. Wij hebben een thuis te bieden aan ontheemden en vreemdelingen. Voor die kinderen die online zo gepest worden dat ze er liever vandaag dan morgen een einde aan maken hebben we een oor om te luisteren.  We hebben handen voor diegene die bang zijn, voeten om naast iemand te lopen die de weg kwijt is.

Het verhaal eindigt niet bij de dood van Chananja. God geeft ons een opdracht mee. In Jeremia 29 zegt Hij:

Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat jullie in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

We krijgen de opdracht om naast de mensen te staan, tussen hen te wonen, en hen Gods liefde te tonen. Niet in het twee keer naar de kerk gaan, niet in het hebben van een wasmachine met label A. nee God wil dat we Zijn liefde laten zien. Dat we er zijn voor de mensen die God op ons pad brengt. Hij wil ons als voorbeeld gebruiken voor wat Hij zelf is. Namelijk een liefdevolle vader.

En weet dat als je het zelf even niet ziet zitten. Als je één van hen bent waar ik het net over had. Als je geen uitweg meer ziet of je je doel in het leven kwijt bent. Jezus staat met open handen op je te wachten. Maar als je met iemand wil praten die iets tastbaarder is dan God. Dan heb je mijn nummer.


1 reactie

buy viagra · 18/04/2020 op 05:05

buy viagra

WALCOME

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder