Het is alweer een paar weken geleden dat ik mijn blog naar aanleiding van Opwekking schreef. Een oproep, vraag aan god, een uitnodiging aan jezus om een biertje te komen doen. Om een dialoog te voeren over wie hij is en wat het doel is van zijn kerk. Hoe hij nu kijkt naar ons, de mensheid, en nog veel meer. Een moment in de tijd dat ik antwoorden kan krijgen. Nou heeft dat geleid tot een afspraak met een betrokken kerkelijk lid en lezer van deze blog. Maar toen ik afgelopen weekenden met vrienden een drankje deed was er niet iemand die erbij kwam zitten. Ik heb een gezellige avond gehad… met goede vrienden.
Zou god dan niet zo werken? Of zat hij verscholen in een hoekje? Hoe het ook is, ik heb het boek EHBO (eerste hulp bij ongeloof) maar weer opgepakt en begonnen in deel 3.

God in het Oude Testament
Locht (de schrijver red.) beschrijft verschillende gebeurtenissen uit het oude testament die op het eerste gezicht wonderlijk lijken maar na historisch onderzoek wel verklaard kunnen worden. En ik waardeer het zeer dat hij dit niet vanuit zijn persoonlijke overtuiging doet maar vanuit niet Bijbelse bronnen.
Hij laat zien dat de verschillende regels van de god van het Oude Testament waar Abram zich aan hield, of mee van doen had, ook voorkwamen in de officiële wetgeving van omringende rijken. Als voorbeeld noemt hij de positie van een slavin die trouwt met haar baas als zijn huwelijk kinderloos bleef. Of de positie die de eerste knecht op mag eisen als Abram en Sara kinderloos zouden sterven.

Verbond sluiting best bijzonder.
Een bijzonder punt benoemt Locht nog wel bij het verbond dat Abraham en God sluiten in Genesis 15. We lezen dat god namens hemzelf en Abraham over een bloederig pad tussen geslachte dieren loopt om het verbond te bezegelen, terwijl Abraham toekijkt. Dit is opmerkelijk. Niet vanwege het ritueel zelf, dat kwam in die tijd vaker voor, maar vanwege het punt dat alleen god over dat pad loopt terwijl Abraham de mindere partij was in dit verbond.
God neemt volledige verantwoordelijkheid dat het gesloten verbond waarheid wordt. Dat betekent dat God de schuld krijgt als het misgaat, een kleine knipoog in Genesis richting het sterven van Jezus. Is dat toeval? Later door iemand ingevoegd of van Gods wegen ingegeven? Voor Locht is het duidelijk, voor de niet zekere lezer een punt tot verder nadenken.

Raar maar waar?
Nog zo’n wonderlijk bijbels verhaal komt enkele generaties later. Niet bij Jozef of Mozes maar als het volk van Israël het in Genesis 15 beloofde land in wil gaan. Ze staan vlak na de graanoogst voor de muren van de stad Jericho en als ze er een paar keer omheen gelopen hebben vallen de muren om. De Israëlieten mogen de stad niet plunderen maar moeten haar platbranden. Alleen de zilveren, gouden, koperen en ijzeren voorwerpen nam het volk mee om aan god te geven. Dat is het bijbel verhaal in het kort.

We weten waar Jericho vroeger gelegen heeft. Want we hebben haar opgegraven en uit de opgravingen bleek dat de stad is verwoest. Het tijdstip van die verwoesting is nog niet zeker. Maar, zo zegt Loch, als de archeologen die uitgaan van de verwoesting rond 1400 v.Chr. gelijk hebben dan komt het Bijbelse verhaal overeen. Een aantal zaken die je in de Bijbel kan lezen die kloppen met de bevindingen. De muren zijn vanwege een aardbeving ingestort. En ook de dubbelen muren waartussen de armen woonden zijn te zien. Bij de opgravingen zijn vaten met verbrand graan gevonden. Omdat graan toen kostbaar was is het bijzonder dat het graan niet is meegenomen maar verbrand is. Aan de as lagen is te zien dat de gevallen muren niet door het vuur zijn vernield. Eerst stortte de muur in en daarna is de muur verbrand. Ook zijn de eerdergenoemde metalen niet gevonden tussen de restanten. Dus? Waarheid of geschreven door iemand met een verrekt goede fantasie en geschiedkunde?

Locht benoemt nog meer oudtestamentische verhalen die terug te vinden zijn in opgravingen of historische verhalen. Koninklijke zegels waar het geloof in één God staat vermeld. Het bestaan van de reus Goliath. De slechte koning maar handige politicus Achab. Het Bijbelboek Daniël. Koning Hizkia en het wonder dat een engel van god de Assyrische legers die Jeruzalem bezette geslagen had. Dat laatste is wel wonderlijk want als je daar de Assyrische versie van naleest dan lezen we over een muizenplaag in het Assyrische leger.
Nieuwe vragen

Is het altijd een engel van god als er een wonder gebeurt of zijn het natuurverschijnselen die heel goed uitkomen?
Is het geleid door god of een toevalligheid?

Na het lezen denk ik dat het allebei is. Het is door god geleid maar wel binnen de natuurwetten die hij bij de schepping zelf heeft opgesteld. Het past allemaal in de historische geschiedenis en de één ziet er een natuurramp in en de ander ziet het geleid door god.

Categorieën: zoektocht naar god

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder