In het boek: “Eerste hulp bij ongeloof” ben ik aanbeland bij het hoofdstuk over Jezus. Zijn maagdelijke geboorte, de kindermoord, de ooggetuigenverslagen en de dood en opstanding.

De schrijver begint in de eerste paragrafen over de maagdelijke geboorte. Hoe Jezus echt uit Maria geboren is voordat zij seks heeft gehad met Jozef.

Het deed me denken aan wat ik een tijdje geleden las in het boek “Jezus van Nazareth” van Paul Verhoeven. Deze man is een groot regisseur, o.a van de film Soldaat van Oranje maar heeft dus ook een boek geschreven. Hij heeft een grote fascinatie voor de historische Jezus maar gelooft niet in de goddelijke Jezus. Hij ziet het Nieuwe Testament als een verhaal dat op gegeven moment zo veranderd is dat het paste in het plaatje van de vroege kerkleiders. Het NT is voor hem dus niet historisch juist. Verhoeven is standvastig in dat denken en naar mijn mening gaat hij soms te kort door de bocht bij verschillende gebeurtenissen.

Maar het begin van zijn boek begon voor mij wel gelijk aangrijpend. Weg maagdelijke geboorte, weg het idee van een stal/herberg, herders en wijzen. Verhoeven schetst, zoals alleen een regisseur dat kan, hoe in het jaar 4 voor Christus honderden mensen gedood werden tijdens een opstand in de stad Sepphoris, een paar kilometer van Nazareth. De Romeinse soldaten gingen daar moordend, plunderend en verkrachtend los op de opstandige, plaatselijke bevolking. En ja, Maria was in die stad, en je, het kan, Maria is verkracht door een Romeinse soldaat. Aldus Verhoeven in zijn boek.

Dat zou niet te geloven zijn.
Dat de onbevlekte ontvangenis door de vroege kerkleiders of door Mattheus verzonnen zou zijn zou heel raar zijn. Volgens Locht werden de christenen door joden en niet-joden hierom bespot.Het zou dus juist tegen hen werken. Daarbij komt dat het de meeste joden er al vanuit gingen dat de profetie over het kind dat geboren zou worden (Jesaja 7:14) al lang uitgekomen was. Het kind zou namelijk geboren worden vlak voordat de Assyriërs in de achtste eeuw voor Christus een deel van Israël zouden verwoesten. En dat was al gebeurd. Doordat Jezus echter uit een maagd geboren is zagen de eerste christenen de dieperliggende boodschap achter deze woorden.

En dan de opstanding van Jezus. Het is bijzonder dat Jezus na zijn opstanding het eerst verschijnt aan vrouwen. Volgens Verhoeven hadden vrouwen in die tijd hetzelfde aanzien als een geit (blz 48). Als je een goed verhaal schrijft dan kies je er toch niet voor om dat via vrouwen te doen? Dan kies je toch voor iemand met een hoger aanzien? Maar deze vrouwen zijn met naam en toenaam in de het verhaal terecht gekomen.

Locht noemt nog één heel bijzondere getuige, namelijk Paulus. Saulus, zoals hij toen nog heette, vervolgde de eerste christenen. Hij was er op gebrand om te allen tijde en met alle mogelijke middelen die groep opstandelingen (in de ogen van het sanhedrin) uit te roeien. En juist deze man komt in contact met God en bekeert zich. Paulus gooit zijn carrière en mogelijk de band met zijn familie overboord en gaat evangeliseren. Wat zegt het voor de lezer als deze persoon zich bekeert.

Kan jij het geloven?
Wat zegt het jou? Wat zegt het mij? is de bijbel een goed verzonnen boek? Is het samengesteld door de eerste kerk om macht te vergaren? Of is het opgeschreven vanuit oprecht geloof en gebaseerd op waargebeurde verhalen. Een verhaal waar mensen hun leven voor wilden geven, het niet af wilden vallen, er soms zelfs op hun kop voor gekruisigd werden.

Wat het met jou doet als lezer weet ik niet, ik hoor het graag van je maar wat het met mij doet kan ik wel vertellen. Door zowel het boek Eerste hulp bij ongeloof als Jezus van Nazareth te lezen kwam ik tussen twee kampen terecht. De ene schrijver gelooft oprecht en wil vanuit die overtuiging laten zien dat het echt waar is. En de andere schrijver gaat er bij voorbaat vanuit dat mensen het verhaal voor eigen gewin hebben gebruikt en dat het daardoor niet waar kan zijn.

Beiden vinden de achterliggende boodschap die Jezus meegeeft overigens van belang. De één uit geloof de ander uit menselijkheid.
Zoals Locht al schrijft: “Als er een God bestaat, is er geen probleem. Sterker nog: als God daadwerkelijk een hemelse redder de wereld in heeft gestuurd, is het niet zo vreemd dat Deze de wereld op een bijzondere manier binnenkwam.”
Of zoals ik dan maar meezing met Claudia de Breij:

“ Als ik dat maar kon geloven, dan is het zo…. misschien”

Categorieën: zoektocht naar god

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder